Oferta

    Zapewniamy naszym pensjonariuszom stałą całodobową opiekę oraz warunki bezpiecznego i godnego życia z uwzględnieniem stopnia ich psychicznej i fizycznej sprawności. Zaspokajamy potrzeby bytowe, opiekuńcze i wspomagające w zakresie i formach wynikających z potrzeb osób przebywających w Domu Seniora.
    W szczególności zapewniamy:
  • zakwaterowanie w Domu Opieki w pokoju jedno- lub dwuosobowym z łazienką;
  • wyżywienie w postaci co najmniej 3 posiłków dziennie, w tym posiłków dietetycznych, zgodnie ze wskazaniem lekarza;
  • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych;
  • pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych;
  • opiekę higieniczną, a w miarę potrzeby pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu;
  • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych;
  • pomoc w kontaktach z otoczeniem.

Cennik

Miejsce (pokój dwuosobowy) – od 3200 zł/miesiąc
W cenę nie wlicza się lekarstw i pieluchomajtekZgodnie z RODO przetwarzamy dane Pensjonariuszy i ich Opiekunów jedynie dla potrzeb realizacji naszych usług.


Ta strona używa plików Cookies.